Τα γυαλιά σας Online & Easy!

Προσθέστε τους βαθμούς σας
Αριστερός οφθαλμός
Σφαίρωμα | SPH
Κύλινδρος | CYL
Άξονας| AXIS
Κορική Απόσταση | PD
Δεξιός οφθαλμός
Σφαίρωμα | SPH
Κύλινδρος | CYL
Άξονας| AXIS
Κορική Απόσταση | PD
Eπιλέξτε την λέπτυνση που επιθυμείτε
Αναβαθμίστε το πακέτο σας
OZZIE OZ5777D

99.90

Buy now