Τα γυαλιά σας Online & Easy!

Προσθέστε τους βαθμούς σας
Αριστερός οφθαλμός
Σφαίρωμα | SPH
Κύλινδρος | CYL
Άξονας| AXIS
Κορική Απόσταση | PD
Δεξιός οφθαλμός
Σφαίρωμα | SPH
Κύλινδρος | CYL
Άξονας| AXIS
Κορική Απόσταση | PD
Eπιλέξτε την λέπτυνση που επιθυμείτε
AVANGLION AV2015-49

139.90

Buy now